Close
Type at least 1 character to search
Back to top

PROJECT

Gelegen in het centrum van Elsene, See U is vandaag de grootste tijdelijke inname in België. Het staat synoniem voor sociale en duurzame innovatie, leren en experimenteren. See U bevindt zich in hartje van Elsene op een site van 45 000 m2, in de voormalige politiekazerne Fritz Toussaint. Een echte ecosysteem die meer dan 100 projectdragers samenbrengt en die de site dagelijkse een nieuw leven inblazen. De projecten zijn allemaal afkomstig uit de verenigingswereld, de economische, culturele, universitaire of educatieve sector.  Tot en met maart 2022, is See U de overgangsfase van het project Usquare.brussels, die als doel heeft om de deuren van deze historische plek te openen voor het grote publiek.

Doelstelling

De notie van third place komt vandaag terug in de meeste denkoefeningen over de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, over openbaar beleid gericht op mensen (sociale actie, cultuur), over stedelijke politiek (steden 2.0, creative cities, enz.). Om economische redenen, maar ook omwille van efficiëntie op vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, innovatie, networking en marketing.

Het See U-team heeft beslist om met deze nieuwe Third Place te focussen op duurzame ontwikkeling, iets wat sowieso belangrijk wordt. De uitdagingen rond klimaatopwarming, mobiliteit en consumptie waren nooit belangrijker in Brussel.

Het doel van de tijdelijke inname is om een gezellige plek te creëren, open op de wijk met een nieuw aanbod van lokale voorzieningen voor de buurtbewoners.

Download ons activiteitenrapport 2018 – 2019

Selectie

Om deze overgangsfase te concretiseren, werd een bijzonder ruime selectieprocedure georganiseerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, die door het Gewest belast werd met het operationeel beheer van Usquare.brussels. Het MSI heeft enerzijds via een openbare aanbesteding een “dynamische sitebeheerder” aangesteld en anderzijds een Oproep tot Interessante Manifestaties verspreid om de tijdelijke bewoners van de verschillende delen van de site te identificeren. Meer dan 80 projecten werden weerhouden, met een grote diversiteit in activiteitensectoren, grootte en aanpak.

Er werden zeven thema’s bepaald om de site te organiseren: Playground, Food, Lab, Gallery, Sustainable, Community, Family.

Een eerste reeks projecten werd voorgesteld in maart 2018 en de eerste deelnemers (AMI) kregen de mogelijkheid om hun werkplek in te nemen voor  de opening van de site op 27 en 28 april 2019. De toewijzing van de ruimtes werd aangevuld met een belangrijke taak van Property Management om een goed beheer van de site te verzekeren door de coördinator en de bewoners. Zo werd er een huishoudelijk reglement opgesteld met een lijst van de werkingsregels en waar de verschillende verantwoordelijkheden werden opgenomen van See U en zijn gebruikers.

Dit werk werd versterkt dankzij de creatie van een specifieke signalisatie op de site. Hierdoor vindt men gemakkelijk de weg, maar kan men de site ook van buitenaf bekijken. Dit is een realisatie van twee bewoners van de site, TAVU en Dallas, communicatie-  en architectencollectieven die op de site aanwezig zijn.

Download het huishoudelijk reglement

De vestiging stopte niet bij de eerste selectie van 41 projecten. Integendeel, deze trokken andere “bevriende’ projecten aan en de regelmatige publiciteit rond See U leverde meer dan honderd aanvragen op. Er werd een specifieke procedure opgesteld om deze aanvragen voor ruimtes in het gebouw te behandelen, alsook tijdelijke aanvragen. Ze vullen het geheel van bestaande voorstellen aan en brengen leven op de site.

En daarna ?

Als nieuwe Brusselse wijk die tegelijk stedelijk en universitair, internationaal, innovatief en duurzaam is, staat Usquare voor:

  • de waardering van het erfgoed van de gebouwen van oude politieschool;
  • de herconfiguratie van de publieke ruimte om een gezellige plek te creëren met openheid naar de buurt;
  • een nieuw aanbod lokale voorzieningen voor de bewoners, gebruikers en omwonenden;
  • een nieuw divers woningaanbod;
  • een innovatieve interuniversitaire pool met aandacht voor onderzoek rond duurzame ontwikkeling, kennisdeling, ondernemerschap en innovatie;
  • een specifieke infrastructuur die gewijd is aan duurzame voeding;
  • een potentieel voor een waaier aan culturele activiteiten.