Uw nieuwe wijk in Elsene !

See U is het tijdelijk gebruik programma van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. In de loop van het voorjaar 2019 zal See U een veertigtal tijdelijke gebruikers verwelkomen om deze unieke historische site een nieuw leven in te blazen. De projecten die de site gaan verlevendigen, sluiten hierbij aan, vanuit het perspectief van een sociale en duurzame toekomst. De bedoeling is dat See U een uitnodiging wordt om de definitieve project Usquare.brussels te ontdekken en te leren kennen.