Close
Type at least 1 character to search
Back to top

8 NOVEMBER Homo Numericus, cycle de conférences

Van 8 tot 30 november 2021 organiseren de Franse ambassade in België en het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een reeks conferenties onder de titel “Homo Numericus”, die de bilaterale uitwisselingen over het thema van digitale technologie moeten versterken. Dit evenement wordt georganiseerd onder het toeziend oog van Mathieu Michel, Belgisch staatssecretaris voor Digitalisering, en Cédric O, Frans staatssecretaris voor Digitale Transitie en Elektronische Communicatie.
Enkele maanden voor het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie biedt dit initiatief België en Frankrijk de gelegenheid om van gedachten te wisselen over hun prioriteiten op digitaal gebied, en zo nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op Europees niveau vast te stellen.
Dit evenement bestaat uit 7 debatten over de invloed van digitale technologie op onze samenleving, en de veranderingen die het teweegbrengt in sectoren zoals onderwijs, werk, politiek, gezondheid en cultuur.
“Homo Numericus” maakt deel uit van het programma van de FOD BOSA, de AI4Belgium-coalitie en het programma “Novembre numérique” van het Institut Français.