Close
Type at least 1 character to search
Back to top

See U valt in de prijzen bij Visit.brussels Awards 🏆

De prijs in de categorie ‘Public Initiative 2019’ is toegekend aan See U, het tijdelijke project van Usquare.brussels, een initiatief van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI).

 

Al meer dan 10 jaar belonen de Visit.brussels Awards projecten waarmee Brussel in de spotlights komt, zowel nationaal als internationaal. In de negen categorieën van de prijs kan het publiek stemmen voor diverse initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de ontvangst van bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De drie projecten die zijn genomineerd door het publiek in elke categorie worden vervolgens voorgelegd aan een jury bestaande uit professionals uit de toeristische sector in Brussel. In maart van dit jaar werd See U, de tijdelijke invulling van Usquare.brussels, het reconversieproject van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, opgezet door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), genomineerd door het publiek. De ceremonie voor de uitreiking van de Visit.brussels Awards begin april werd echter geannuleerd als gevolg van de eerste lockdown. Vandaag, 15 december, maakte visit.brussels bekend dat de jury See U heeft geselecteerd als winnaar van zijn categorie.

 

Gilles Delforge, directeur van de MSI, is verheugd “over deze erkenning door zowel het grote publiek als een vakjury uit de toeristische sector. We zijn zeer tevreden met deze blijk van waardering voor enerzijds de innovatieve benadering van de MSI van dit tijdelijke project en anderzijds de grote kwaliteit van het werk door de groep (Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle) die de MSI in 2018 selecteerde voor de dagelijkse leiding over het project. Hetzelfde geldt voor het dynamisme van de honderdtal projectleiders die we sindsdien op de site mochten ontvangen. Dit is een aanmoediging voor ons allemaal om deze mooie collectieve dynamiek ook op te wekken in de concrete uitwerking van Usquare.brussels, het project dat de voormalige Fritz Toussaintkazerne zal omvormen tot een nieuwe open, diverse en levendige, stedelijke en gezellige, universitaire en internationale, duurzame en innovatieve wijk.”

 

Edouard Meier, het hoofd van de groep Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle, legt uit: “Wij zijn heel blij dat we een bijdrage mogen leveren aan het project See U en dat we kunnen laten zien dat initiatieven zoals die van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting nieuwe functies voor publieke gebouwen en projecten kunnen creëren. Sinds de opening is See U een echt stedelijk laboratorium geworden, een publiek en collectief succes, dat een plaats biedt aan de economische en solidaire projecten in Brussel en dat op een nieuwe, inclusieve manier aan wijkopbouw doet.”

 

In 2018 wilden de MSI, het Brussels Gewest, de universiteiten en de gemeente Elsene de voorbereidende fase van de reconversie van de oude kazerne benutten om er een overgangsproject met een voorlopige invulling te ontwikkelen. Het doel was om de tijdelijk leegstaande ruimtes ter beschikking te stellen aan initiatieven van burgers, verenigingen, culturele instellingen en ondernemingen, zodat de site tot leven zou komen en de geleidelijke opening van de kazerne voor de buurt in gang werd gezet. Daarnaast was het de bedoeling om de veiligheid te garanderen door problemen met braakliggende terreinen te vermijden.  

 

Om deze ambities te concretiseren, organiseerde de MSI een zeer open selectieprocedure in twee delen: de selectie via een openbare aanbesteding van een voorlopige beheerder voor de gehele site, de groep Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle; en een openbare oproep tot interesse om de eerste tijdelijke gebruikers van delen van de site te identificeren. Nadat alle nodige vergunningen afgeleverd waren, werd het tijdelijke project geopend in voorjaar 2019 en sindsdien is het team van See U nieuwe projecten blijven ontvangen. Toen het project op kruissnelheid was, waren er zo’n honderd initiatieven en tijdens de eerste 12 maanden ontving het project ongeveer 80.000 bezoekers. 

 

Volledige lijst van laureaten

Meer informatie over de Visit.brussels Awards