Uw nieuwe wijk in Elsene !

See U is het tijdelijk gebruik programma van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. In de loop van het voorjaar 2019 zal See U een tachtigtal tijdelijke gebruikers verwelkomen om deze unieke historische site een nieuw leven in te blazen. De projecten die de site gaan verlevendigen, sluiten hierbij aan, vanuit het perspectief van een sociale en duurzame toekomst. De bedoeling is dat See U een uitnodiging wordt om de definitieve project Usquare.brussels te ontdekken en te leren kennen.

Het doel

Het gemeenschappelijke doel van de tijdelijke bezetting naar de uiteindelijke bestemming is om het een vriendelijke plek te maken, open voor de buurt met een nieuw aanbod van lokale voorzieningen voor bewoners en gebruikers en dit alles in een geest van duurzaamheid.

Usquare.brussels

De site is nu afgescheiden door een muur, maar zal op termijn worden geopend naar de vier kanten en een volledige transformatie ondergaan, met een aangename openbare ruimte, woningen, buurtvoorzieningen, universitaire activiteiten en studentenwoningen.

Usquare.brussels

Transitie

Het Brussels Gewest wilde de voorbereidende fase van deze reconversie benutten en de periode waarin er geen grootschalige werken plaatsvinden gebruiken om hier tijdelijke projecten te ontwikkelen.

Selectieprocedure

Daarom heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, die de operationele aansturing van Usquare.brussels op zich neemt in opdracht van het gewest, enerzijds via een openbare aanbesteding een ‘dynamische beheerder’ benoemd voor de gehele site en anderzijds een oproep gelanceerd tot het indienen van blijken van belangstelling, waaruit een eerste tachtig tijdelijke projecten is geselecteerd, met een mooie diversiteit in activiteiten, omvang en benadering.

7 thema's

Zeven thema’s worden verspreid over de verschillende gebouwen van de site :

Food
Gallery
Community
Lab
Family
Playground
Sustainable